Discover, Promote, and Share InfographicsAn open community to connect Designers, Brands and Media

Sign Up for Free

By signing up you are agreeing with infogra.me’s Terms of Use and Privacy Policy.

Member's Login

Select a Tag type and click on the image below:
Link icon
Text icon
Click and Draw to create a linked area:
Area icon
Pozary raport link4 ubezpieczenia
0

Pożary w Polsce

Wadliwe działanie urządzeń i nieostrożność osób dorosłych – to, według statystyk Państwowej Straży Pożarnej, najczęstsze przyczyny pożarów. Przez gapiostwo, lenistwo, nieostrożność, zbytnią brawurę lub nieprawidłową eksploatację urządzeń ogień pojawia się częściej, niż na skutek celowego podpalenia – wynika z Raportu LINK4. Niestety nie zawsze właściciele pamiętają o ubezpieczeniu domu i mieszkania od pożaru.

Read More